Landschap Overijssel zoekt inhuur- herder voor kudde Lemelerberg

Natuur & Milieu

De schaapskudde op de Lemelerberg. Foto: Willem Heijdeman

LEMELE – Landschap Overijssel zoekt een herder die de huidige schaapskudde op de Lemelerberg overneemt, uitbreidt tot 750 schapen en hiermee voortaan de heide zal begrazen. Vanaf 2020 wil de organisatie met deze inhuur-herder aan de slag. Uitbreiding van de kudde is nodig om het groeiende areaal heide op de berg te kunnen blijven begrazen.

De schaapskudde van Landschap Overijssel blijft de Lemelerberg begrazen, alleen niet meer in eigendom van de organisatie. Dit besluit nam de stichting omdat het managen van een drie keer zo grote kudde niet door haar te organiseren is. De huidige schaapskudde bestaat uit ruim 250 Veluwse heideschapen, een zeldzaam huisdierras in Nederland.

Daarnaast streeft de organisatie ernaar dat de 500 nieuwe schapen ook Veluwse heideschapen zijn. De huidige kudde blijft dus de Lemelerberg begrazen, alleen met 500 ‘collega’s’ extra en onder toezicht van een andere herder. Naast een grotere schaapskudde, kunnen de bezoekers van de Lemelerberg blijven genieten van de grazende en rondtrekkende schaapskudde van Veluwse heideschapen.

Het areaal heide op de Lemelerberg neemt toe. Dat is zeer positief en iets waar Landschap Overijssel samen met vele partners al jaren aan werkt. Deze uitbreiding betekent echter dat de huidige kudde van ruim 250 schapen niet meer groot genoeg is om de heide voldoende te begrazen.

Landschap Overijssel beheert haar heideterreinen al tientallen jaren met schaapskuddes. De schapen voorkomen dat de heide dichtgroeit met gras. Daarnaast zijn schapen goed voor de biodiversiteit; ze verspreiden zaden in hun vacht en ze zorgen met poepplekken en looppaden voor variatie in de heide. Hier vaart de natuur wel bij. Voor de heideterreinen in Noordoost Twente en het Wierdense Veld besteedt Landschap Overijssel de begrazing al een paar jaar uit.